Industriområdet

Statkraft overtok industriområdet på Tofte fra Södra i 2015. Hensikten er gjennom teknologiutvikling å skape grunnlag for ny industri, arbeidsplasser og verdiskaping, i tråd med reguleringsplanen for området som er under behandling i Asker kommune.

Industriområdet og demoanlegg på Tofte 

Tomten som utgjør industriområdet på Tofte, er på totalt ca 360 mål.

Den delen av tomten som nå utgjør næringsparken med mer en 50 virksomheter og mer enn 100 arbeidsplasser, dekker om lag 45 mål. Den sørlige delen av næringsparken dekker et areal på om lag 42 mål, der det blant annet er etablert ny båthavn og marina.

Det resterende industriområdet er på rundt 280 mål. Sørøst på dette området, inne i den eksisterende verkstedhallen, etableres hoveddelen av demonstrasjonsanlegget for produksjon av biodrivstoff.

Rundt lagerhallen vil tanker, rørføringer og annen infrastruktur, samt en lukket restgassbrenner etebleres. Av sikkerhetsmessige grunner er det satt opp et gjerde med porter rundt demonstrasjonsanlegget.

Demonstrasjonsanlegget vil totalt legge beslag på mindre enn 1 prosent av det samlede industri- og næringsområdet til Statkraft på Tofte.

Skog som fornybart råstoff

Silva Green Fuel produserer andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.