Demoanlegget på Tofte

På Tofte syd i Asker kommune har Silva Green Fuel bygget et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare. Dette er det første i sitt slag i verden.

Silva Green Fuel har ferdigstilt arbeidet med å bygge et demonstrasjonsanlegg på Tofte i Asker kommune i Viken fylke. Nå testes ulike tekniske komponenter før selve arbeidet med å verifisere teknologien begynner.

Hensikten med demonstrasjonsanlegget er å verifisere teknologien før det eventuelt besluttes å utvikle et anlegg for kommersiell drift. I Demonstrasjonsanlegget blir prosessen verifisert under kontinuerlig drift over flere uker, i to omganger.

I 2017 besluttet eierne i Silva Green Fuel (Statkraft og Södra) å bygge demonstrasjonsanlegget på Tofte i Hurum kommune. Enova har bidratt med om lag 25 prosent av finansieringen. Det dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy leverer teknologien til demonstrasjonsanlegget.

Introduksjon til Silva Green Fuel

Nøkkeltall

  • 500 MNOK
    Investeringskostnad
  • 2021
    Ferdigstilles
  • >90
    Antall arbeidsplasser på industriområdet

Skog som fornybart råstoff

Silva Green Fuel produserer andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.