Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Norway
Tofte demoanlegg
Tofte
Statkraft

Inspeksjon av demoanlegg på Tofte

Silva Green Fuel

Videreforedler biomasse til fornybart råstoff

Les mer
altText

Demoanlegget

På Tofte i Hurum kommune bygges det et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare, som skal stå klart I 2021. ​

Les mer
altText

Teknologi

HTL-teknologien ble valgt for demoanlegget til Silva Green Fuel på Tofte etter en flerårig prosjektutviklingsprosess der mange ulike tekniske løsninger ble detaljvurdert.

Les mer

Nøkkeltall for Silva Green Fuel

  • 500 MNOK
    Investeringskostnad
  • 2021
    Ferdigstilles
  • >90
    Antall nye arbeidsplasser


Om Silva Green Fuel

Mer om hva vi gjør, nyheter om biodrivstoff og kontaktinformasjon: