Om Silva Green Fuel

Skog er fornybart råstoff for Silva Green Fuel og dets biodrivstoff.

Skog er fornybart råstoff for Silva Green Fuels biodrivstoff. (Foto: Torbjörn Bergkvist)

Statkraft og Södra opprettet selskapet Silva Green Fuel AS i 2015 med formål å etablere fremtidig produksjon av avansert, andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.

Silva Green Fuel AS har siden starten jobbet med å komme frem til egnet teknologi. Mer enn 30 forskjelllige har vært vurdert. Syv fagpersoner har vært engasjert i dette arbeidet frem mot investeringsbeslutningen i desember 2017. I tillegg kommer bidrag fra teknologileverandører og konsulenter. Etter beslutningen ble det opprettet en prosjektorganisasjon som har som mål og realisere demonstrasjonsanlegget for 2. generasjonsbiodrivstoff på Tofte. Prosjektet engasjerer så langt ca 25 personer og er bemannet med ansatte fra både Statkraft og Södra og teknologileverandøren Steeper.