Om Silva Green Fuel

Statkraft og Södra opprettet selskapet Silva Green Fuel DA i 2015 med formål å etablere fremtidig produksjon av avansert biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.

Silva Green Fuel DA har siden starten jobbet med å komme frem til egnet teknologi. Mer enn 30 forskjelllige teknologier har vært vurdert. Syv fagpersoner hvar engasjert i dette arbeidet frem mot investeringsbeslutningen i desember 2017. I tillegg kom bidrag fra teknologileverandører og konsulenter. Etter beslutningen ble det opprettet en prosjektorganisasjon med mål om å realisere demonstrasjonsanlegget for avansert biodrivstoff på Tofte. Prosjektet engasjerer ca 25 personer og er bemannet med ansatte fra både Statkraft og Södra og teknologileverandøren Steeper.

Eierskap

Silva Green Fuel DA er eid 51 prosent av Statkraft og 49 prosent av Södra.

Vannkraft og skogsdrift har lange tradisjoner i Norge. Gjennom samarbeidet med Södra kombineres Statkrafts brede kompetanse på fornybar energi med Södras erfaring på skogbasert bioenergi. De kompletterer hverandre på en god måte.

For Statkraft representerer biodrivstoff en spennende forretningsutvikling innenfor ren energi. Samarbeidet med Södra, gjennom selskapet Silva Green Fuel DA, er et godt fundament for å videreutvikle avansert biodrivstoff basert på fornybart skogråstoff.

Statkraft kjøpte industritomten på Tofte av Södra. I tillegg til planer om biodrivstoffproduksjon er det en rekke andre aktiviteter på tomten. Gå til internettsidene til Statkraft for mer infomasjon: Statkraft Tofte.

Fra flis til fuelSkog som fornybart råstoff

Silva Green Fuel produserer andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.