Fullskala produksjonsanlegg

Hensikten med etableringen av Silva Green Fuel er å produsere avansert biodrivstoff for kommersielt salg.

Hensikten med etableringen av Silva Green Fuel er å produsere avansert biodrivstoff for kommersielt salg.

For å legge til rette for videre industriutvikling på Tofte gjennomfører Asker kommune et planarbeid i samarbeid med Statkraft.

Mer informasjon om dette arbeidet finnes i Asker kommune:

Områdeplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde