Demoanlegg

Eierne i Silva Green Fuel besluttet i desember 2017 å bygge et demonstrasjonsanlegg på Tofte i Hurum kommune for produksjon av avansert, andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare.

Årsaken til at vi bygger et demonstrasjonsanlegg, er behovet for å teste teknologien før vi eventuelt beslutter å bygge et større kommersielt anlegg.

Hensikten er å optimalisere prosessen og å verifisere kontinuerlig drift i 1000 timer, tilsvarende 42 dager, i to omganger.

Dansk-kanadiske Steeper Energy skal levere teknologien, og investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner. Enova bidrar med om lag 25 prosent av finansieringen.

Planen er at demonstrasjonsanlegget skal stå klart mot slutten av 2019.