Norway flag icon
Norway

Demoanlegget

På Tofte i Hurum kommune bygges det et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare, som skal stå klart I 2021. ​

Eierne i Silva Green Fuel besluttet i desember 2017 å bygge et demonstrasjonsanlegg på Tofte i Hurum kommune for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråvare.

Årsaken til at vi bygger et demonstrasjonsanlegg, er behovet for å teste teknologien før vi eventuelt beslutter å bygge et større kommersielt anlegg.

Hensikten er å optimalisere prosessen og å verifisere kontinuerlig drift i 1000 timer, tilsvarende 42 dager, i to omganger.

Dansk-kanadiske Steeper Energy leverer teknologien, og Enova bidrar med om lag 25 prosent av finansieringen.

Planen er at demonstrasjonsanlegget skal stå klart i Q2 2021.Nøkkeltall

  • 500 MNOK
    Investeringskostnad
  • 2021
    Ferdigstilles
  • >90
    Antall arbeidsplasser på industriområdet


Skog som fornybart råstoff

Silva Green Fuel produserer andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.