Demoanlegg

Eierne i Silva Green Fuel besluttet i desember 2017 å bygge et demonstrasjonsanlegg på Tofte i Hurum kommune for produksjon av avansert, andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare.

Årsaken til at vi bygger et demonstrasjonsanlegg, er behovet for å teste teknologien før vi eventuelt beslutter å bygge et større kommersielt anlegg.

Hensikten er å optimalisere prosessen og å verifisere kontinuerlig drift i 1000 timer, tilsvarende 42 dager, i to omganger.

Dansk-kanadiske Steeper Energy skal levere teknologien, og investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner. Enova bidrar med om lag 25 prosent av finansieringen.

Planen er at demonstrasjonsanlegget skal stå klart i Q1 2020.