Eiere

Silva Green Fuel AS er eid 51 prosent av Statkraft og 49 prosent av Södra.

Vannkraft og skogsdrift har lange tradisjoner i Norge. Gjennom samarbeidet med Södra kombineres Statkrafts brede kompetanse på fornybar energi med Södras erfaring på skogbasert bioenergi. De to miljøene vil komplettere hverandre på en god måte.

For Statkraft representerer biodrivstoff en spennende forretningsutvikling innenfor ren energi. Samarbeidet med Södra, gjennom selskapet Silva Green Fuel AS, er et godt fundament for å videreutvikle avansert, andregenerasjons biodrivstoff basert på fornybart skogråstoff.

Statkraft kjøpte industritomten på Tofte av Södra. I tillegg til planer om biodrivstoffproduksjon er det en rekke andre aktiviteter på tomten. Gå til internettsidene til Statkraft for mer infomasjon:

Statkraft Tofte

Om selskapene:

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3400 ansatte i 16 land. 

Södra ble grunnlagt i 1938 og er Sveriges største skogeierforening med mer enn 50.000 skogeiere som medlemmer. Södra står bak et moderne og ansvarlig skogbruk og industrier der råvaren blir foredlet. Gjennom verdiskapende relasjoner og langsiktig virksomhet viser Södra veien for neste generasjons skogbruk.