Norway flag icon
Norway

Skole og undervisning

Her har vi samlet noen kilder som kan benyttes i undervisningssammenheng og som kilde til faktainformasjon om biodrivstoff

Skogveven
Et undervisningsprogram om blant annet bioetanol og biodiesel som er laget til faget samfunnsfag i ungdomskolen og som bør gjennomføres over flere dager. Det kan gjerne være et ukesprosjekt organisert som et gruppearbeid eller som en individuell prosjektoppgave. Undervisningsprogrammet kan også være en del av fagene naturfag, norsk og matematikk. Målet med prosjektet er å belyse hvordan biodrivstoff kan brukes, og hvilke samfunnsmessige betydninger biodrivstoff har i Norge. 

Til Skogveven

Energiveven
På energiveven finner du informasjon om energi med hovedvekt på bioenergi. Nettstedet er tilpasset læreplanene for ungdomstrinnene og VG1 og er et hjelpemiddel for elevene under prosjekt- og temaarbeid.

Til Energiveven

UngEnergi
UngEnergi er et prosjekt med mål om å bedre forståelsen til VGS-elever om temaet fornybar energi. Prosjektet er i regi av CenSES og en rekke andre aktører. Alt av innhold, design og de fleste animasjonene er laget av elever i videregående skole. Dette er gjort for å gjøre informasjonen på siden mindre teknisk, slik at den blir enklere å forstå.

Til UngEnergi

SINTEF
Biomasse er den eneste fornybare karbonkilden og kan derfor brukes til produksjon av fornybart drivstoff og kjemikalier. Biodrivstoff anses som et lovende alternativ til dagens fossile drivstoff, ettersom det har potensial til å erstatte de fossile drivstoffene innenfor den eksisterende infrastrukturen for energiforsyning. Til sammenligning er intermitterende fornybare kilder som vind- og solenergi langt mer utfordrende når det gjelder måten energien distribueres og forbrukes på, særlig innenfor tungtransportsektoren.

Til SINTEF

Energisenteret
Energisenteret er et opplevelsessenter om vannkraft og annen fornybar energi. Vi ligger i Hunderfossen Familiepark, like nord for Lillehammer. Senteret åpnet dørene i 1990, og har siden da mottatt over 2,5 millioner besøkende. Om sommeren er senteret en del av tilbudet i Hunderfossen Familiepark, resten av året er vi åpne for skoleklasser og guidede omvisninger.

Utenom sommersesongen er all undervisning og omvising på Energisenteret gratis.

Til Energisenteret