Biodrivstoff i Norge

Tilgangen på råstoff for å lage biodrivstoff fra skogsvirke er betydelig.

Den årlige tilveksten i norske skoger er på om lag 25 millioner kubikkmeter. Av dette hugges rundt 12 millioner kubikkmeter, og om lag 5,5 millioner kubikkmeter går til trevirke, 4,5 millioner til massevirke (cellulose) og 2 millioner til blant annet ved.

Den totale stående massen på om lag 900 millioner kubikkmeter har dermed en netto årlig tilvekst på rundt 13 millioner kubikkmeter i året.

Norge er en netto eksportør av tømmer og massevirke. Minst 4 millioner kubikkmeter bærekraftig massevirke er tilgjengelig i Norge for uttak på årlig basis. Kvaliteten på dette volumet er slik at det ikke kan benyttes til bygningsmaterialer eller annen verdiskaping, og det anses som et restprodukt. Dette gir et teoretisk potensial for å kunne produsere om lag 600 millioner liter med biodrivstoff årlig.

Brukt i Norge vil 600 millioner liter biodrivstoff  årlig redusere utslippene av CO2 med 1,5 millioner tonn eller om lag 3 prosent.

Råstofftilgangen er stor for produksjon av biodrivstoff fra skogsvirke. Bare på den nordlige halvkule er det beregnet at 250 millioner kubikkmeter restvirke fra treforedling vil være tilgjengelig hvert år.Annen nyttig informasjon om biodrivstoff i Norge

Skole og undervisning

Her har vi samlet noen kilder som kan benyttes i undervisningssammenheng og som kilde til faktainformasjon om biodrivstoff

Les mer

Andre aktører og initiativ i Norge

For å nå klimamålene er det behov for flere innfallsvinkler og løsninger. Her en liste over noen andre aktørerer i Norge som ser på muligheten for å lage avansert biodrivstoff, men med andre teknologier enn Silva Green Fuel.

Les mer

Kilder til fakta om biodrivstoff

Her finner du linker til informasjon og fakta om biodrivstoff.

Les mer