Politiske målsettinger

Biodrivstoff

(Ill.: Miljødirektoratet)

Som et viktig ledd i å redusere klimagassutslippene i Norge har Stortinget vedtatt en målsetting om innblanding av avansert biodrivstoff i transportsektoren.

For 2020 er målet en innblanding av biodrivstoff på minst 20 prosent.

I regjeringsplattformen og i Stortinget er det vedtatt en opptrappingsplan for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren. Målet er 40 prosent innblanding i 2030, avhengig av teknologiutviklingen og utviklingen av alternative energibærere.