Enova

Enova utgjør med sine støtteprogrammer et av statens virkemidler for å bidra til omstilling og få fart på utfasingen av fossile brensler. Enova gir investeringsstøtte og lån til pilotanlegg og verifisering av ny teknologi.

Enova gir økonomisk støtte til virksomheter som vil etablere produksjonsanlegg for biodrivstoff og demonstrere teknologi.

Etter søknad har Enova gitt tilsagn om å bidra med om lag 25 prosent, eller rundt 120 millioner kroner, til finansieringen av demonstrasjonsanlegget for biodrivstoff på Tofte.