Industriområdet

Industriområdet

Industriområdet på Tofte med demoanlegg.

Statkraft overtok industriområdet på Tofte fra Södra i 2015. Hensikten var gjennom teknologiutvikling å skape grunnlag for ny industri, arbeidsplasser og verdiskaping, i tråd med kommuneplanen for området.

Tomten som utgjør industriområdet på Tofte, er på totalt ca 360 mål.

Den delen av tomten som nå utgjør næringsparken med 43 virksomheter og mer enn 90 arbeidsplasser, dekker om lag 45 mål. Den sørlige delen av næringsparken dekker et areal på om lag 42 mål, der det er blant annet er etablert ny båthavn og marina.

Det resterende industriområdet er på rundt 280 mål. Sør på dette området, inne i den eksisterende lagerhallen, skal hoveddelen av demonstrasjonsanlegget for produksjon av biodrivstoff etableres.

Rundt lagerhallen vil det bli satt opp nødvendige tanker, rørføringer og annen infrastruktur, samt en lukket restgassbrenner. Det vil også bli lagd et gjerde med porter rundt demonstrasjonsanlegget.

Demonstrasjonsanlegget vil totalt legge beslag på mindre enn 1 prosent av det samlede industri- og næringsområdet til Statkraft på Tofte.